Takvim

2010 - 2011 Lisans ve Önlisans Programlar覺 Akademik Takvimi
GÜZ YARIYILI
01 Haziran - 30 Temmuz 2010 Yatay Geçi, Çift Anadal, Yandal Bavurular覺 (Örenci 襤lerine Yap覺lacak)
12 Temmuz - 06 Austos 2010 2010 - 2011 Öretim y覺l覺 Tan覺t覺m Faaliyetleri.
17 Temmuz - 08 Austos 2010 Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Ön Kay覺tlar覺.
23 Temmuz 2010 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanacaklar覺n bavurular覺 için son gün.
09 - 13 Austos 2010 Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin s覺navlar覺.
16 - 21 Austos 2010 Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Kesin Kay覺tlar覺.
23 - 25 Austos 2010 Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Yedek Kay覺tlar覺.
23 - 29 Austos 2010 2.Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Ön Kay覺tlar覺.
23 - 27 Austos 2010 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanmak üzere bavuranlar覺n s覺navlar覺.
30 Austos 2010 ZAFER BAYRAMI (PAZARTES襤,TAT襤L)
31 Austos - 03 Eylül 2010 2.Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin s覺navlar覺.
31 Austos - 07 Eylül 2010 ÖSYM taraf覺ndan yerletirilmesi yap覺lan örencilerin Kesin Kay覺tlar覺.
06 - 07 Eylül 2010 2.Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Kesin Kay覺tlar覺.
08 Eylül 2010 AR襤FE GÜNÜ (ÇARAMBA,Saat 12:00 dan sonra TAT襤L)
09 - 11 Eylül 2010 RAMAZAN BAYRAMI (PEREMBE;CUMA;CUMARTES襤,TAT襤L)
13 Eylül 2010 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullananlar覺n s覺nav sonuçlar覺n覺n Fakültelerce Ö襤DB' na iletilmesi için son gün.
13 - 14 Eylül 2010 2.Özel Yetenek S覺nav覺 sonucuna göre örenci kabul eden bölümlerin Yedek Kay覺tlar覺.
13 - 15 Eylül 2010 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanmak üzere bavuranlar覺n bütünlemes覺navlar覺.
13 - 19 Eylül 2010 2010-11 Güz yar覺y覺l覺 ders kay覺tlar覺 ve dan覺man onaylar覺 (Örenci 襤leri Otomasyon Sistemi)
B襤L 151 kodlu dersin Muafiyet S覺nav覺 bavurular覺.
(Örenciler taraf覺ndan bilgi sisteminde çevrimiçi olarak yap覺lacakt覺r)
15 Eylül 2010 (Saat 10:00) 1 nci Aama 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 (Türkçe ve 襤ngilizce Lisans Programlar覺na yeni kay覺t olan örenciler ile 2009 - 2010 Eitim - Öretim Y覺l覺nda devams覺zl覺ktan kal覺p yeniden kay覺t yapt覺ran Türkçe Lisans Program覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 örencileri ve 2009 - 2010 Eitim - Öretim Y覺l覺nda devams覺zl覺k/akademik baar覺s覺zl覺ktan kalan 襤ngilizce Öretmenlii Program覺 örencileri için)  (Yer:Yabanc覺 Diller Yüksekokulu Haz覺rl覺k Binas覺)
16 Eylül 2010 (Saat 10:00)  2 nci Aama 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 (1 nci Aama 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺'n覺 geçen Türkçe Lisans Program覺 örencileri için) (Yer:Yabanc覺 Diller Yüksekokulu Haz覺rl覺k Binas覺) 
16 Eylül 2010 (Saat 14:00)  2 nci Aama 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 (1 nci Aama 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺'n覺 geçen eski ve yeni kay覺tl覺 襤ngilizce Lisans Program覺 örencileri  için) (Yer:Yabanc覺 Diller Yüksekokulu Haz覺rl覺k Binas覺)
20 Eylül 2010 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullananlar覺n bütünleme s覺nav sonuçlar覺n覺n Fakültelerce Ö襤DB' ye iletilmesi için son gün.
20 Eylül 2010 DERSLER襤N BALAMASI 
Üniversite aç覺l覺 töreni : Saat:10:00 
20 - 30 Eylül 2010 Ders Ekleme / B覺rakma ve Dan覺man onaylar覺.
21 Eylül 2010 (Saat 14:00) B襤L 151 kodlu dersin Muafiyet S覺nav覺.
23 Eylül 2010 Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n ilgili bölüm bakanl覺klar覺nca bilgi sistemine girilerinin son günü
24 Eylül 2010 Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n Ö襤DB' na tesliminin son günü.
27 Eylül 2010 Örenci say覺s覺 yeterli olmayan ubelerin bölümlerce kapat覺lmas覺 için son gün.
30 Eylül 2010 Kapat覺lan ubelerde bulunan örencilerin baka ders/ubelere aktar覺lmalar覺 için son gün.
28 Ekim 2010 Saat 13:00 ten sonra ders yap覺lmayacakt覺r.
29 Ekim 2010 CUMHUR襤YET BAYRAMI (CUMA,TAT襤L)
01 Kas覺m 2010 Ek yerletirme ve Yatay Geçi ile kay覺t yapt覺ran örenciler için aç覺lan Muafiyet S覺navlar覺na ait sonuçlar覺n Ö襤DB' na tesliminin son günü.
10 Kas覺m 2010 Atatürk' ü Anma Günü ( 09:00 - 10:30 Aras覺 Ders Yap覺lmayacakt覺r)
15 Kas覺m 2010 AR襤FE GÜNÜ (PAZARTES襤,Saat 13:00 ten sonra ders yap覺lmayacakt覺r )
16 - 19 Kas覺m 2010 KURBAN BAYRAMI (SALI;ÇARAMBA;PEREMBE;CUMA,TAT襤L)
22 Kas覺m - 18 Aral覺k 2010 2010-2011 Bahar yar覺y覺l覺 ders planlar覺n覺n ve haftal覺k ders çizelgelerinin Fakülteler/Yüksekokullar taraf覺ndan örenci ileri sistemine girilmesi
31 Aral覺k 2010 DERSLER襤N B襤T襤襤
31Aral覺k 2010 (Saat 13:00) -
01 Ocak 2011
YILBAI TAT襤L襤
04 - 15 Ocak 2011 Güz yar覺y覺l覺 Final S覺navlar覺.
05 Ocak 2011 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Güz Yar覺y覺l覺 Yeterlik S覺nav覺
17 Ocak 2011 Güz yar覺y覺l覺 ders baar覺 notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
20 Ocak - 02 ubat 2011 Güz yar覺y覺l覺 bütünleme s覺navlar覺.  
(26 Eylül 2008  ve 14 Temmuz 2010 tarihli yönetmeliklere bal覺 örenciler kat覺lamaz)
Çift Anadal, Yandal, Bölümleraras覺 Geçi Bavurular覺. 
21 Ocak 2011 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Güz Yar覺y覺l Bitii
26 Ocak 2011 2010 - 2011 Bahar yar覺y覺l覺 Yatay Geçi bavurular覺n覺n son günü.
28 Ocak 2011 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Güz Yar覺y覺l覺 襤ngilizce Yeterlik S覺nav覺.
BAHAR YARIYILI ve YAZ ÖRET襤M襤
17 Ocak 2011 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Balang覺c覺
31 Ocak 2011 - 22 ubat 2011 襤NG 152 ve B襤L 151/152 kodlu derslerin Muafiyet S覺nav覺 bavurular覺.
(Örenciler taraf覺ndan bilgi sisteminde çevrimiçi olarak yap覺lacakt覺r)      
04 ubat 2011 Güz yar覺y覺l覺 Bütünleme Notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
14 ubat 2011 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Balang覺c覺.
14 - 20 ubat 2011 2010-11 Bahar yar覺y覺l覺 ders kay覺tlar覺 ve dan覺man onaylar覺 (Örenci 襤leri Otomasyon Sistemi)
21 ubat 2011 DERSLER襤N BALAMASI 
21 ubat - 1 Mart  2011 Ders Ekleme / B覺rakma ve Dan覺man onaylar覺.
23 ubat 2011 (Saat 10:00) 襤ngilizce II (襤NG 102-襤NG 112-襤NG 152) dersinin Muafiyet S覺nav覺.
23 ubat 2011 (Saat 13:00) B襤L 151/152 kodlu dersin Muafiyet S覺nav覺.
25 ubat 2011 Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n ilgili bölüm bakanl覺klar覺nca bilgi sistemine girilerinin son günü
Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 襤ngilizce Sorumluluk S覺nav覺 ( 2009 - 2010 ve öncesi Haz覺rl覺k S覺n覺f覺ndan sorumluluu olan örenciler )  
26 ubat 2011 Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n Ö襤DB' na tesliminin son günü.
28 ubat 2011 Örenci say覺s覺 yeterli olmayan ubelerin bölümlerce kapat覺lmas覺 için son gün.
01 Mart 2011 Kapat覺lan ubelerde bulunan örencilerin baka ders/ubelere aktar覺lmalar覺 için son gün
01 - 31 Mart 2011 ERASMUS Bavurular覺 (Bavurular 襤lgili Bölüm Koordinatörlüklerine Yap覺lacakt覺r)
04 Mart 2011 TEK DERS s覺nav覺 bavurular覺 ( Mezuniyet aamas覺nda olan örenciler ) içinson gün.
( Bavurular ilgili Fakültelere yap覺lacakt覺r. )
Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanacaklar覺n bavurular覺 için son gün.
Dan覺manlar覺n imzal覺 Ders Kay覺t Formlar覺n覺 Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine teslim etmeleri için son gün. 
07 Mart 2011 TEK DERS s覺nav覺.
09 Mart 2011 TEK DERS s覺nav覺 sonuçlar覺n覺n Ö襤DB' na tesliminin son günü
14 - 18 Mart 2011 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanmak üzere bavuranlar覺n s覺navlar覺.
21 Mart 2011 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullananlar覺n s覺nav sonuçlar覺n覺n Fakültelerce Ö襤DB' na iletilmesi için son gün.
28 Mart - 01 Nisan 2011 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullanmak üzere bavuranlar覺nbütünlemes覺navlar覺
04 Nisan 2011 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Yaz Dönemi Balang覺c覺
08 Nisan 2011 Örenim süresini aan örencilerden Yönetmeliklerce tan覺nan s覺nav haklar覺n覺 kullananlar覺n bütünleme s覺nav sonuçlar覺n覺n Fakültelerce Ö襤DB' na iletilmesi için son gün.
18 Nisan 2011 2011-2012 Akademik Y覺l覺 Öretim Program覺 deiikliklerinin Senatoya sunulmas覺 için son gün
22 Nisan 2011 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Derslerin Bitii
23 Nisan 2011 ULUSAL EGEMENL襤K ve ÇOCUK BAYRAMI (CUMARTES襤,TAT襤L)
27 Nisan 2011 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Yeterlik S覺nav覺.
29 Nisan 2011 Yaz Öretiminde aç覺lacak dersler listelerinin Rektörlüe sunulmas覺 için son gün
01 May覺s 2011 EMEK ve DAYANIMA GÜNÜ (PAZAR,TAT襤L)
02 - 12 May覺s 2011 Yaz Öretimi Ders Planlar覺ve Haftal覺k Ders ÇizelgelerininÖrenci Otomasyon Sistemine girilmesi
2011-2012 Güz Yar覺y覺l覺 Ders Planlar覺n覺nÖrenci Ötomasyon Sistemine girilmesi
16 May覺s - 14 Haziran 2011 Yaz Öretimi ön kay覺tlar覺
09 May覺s 2011 襤ngilizce Lisans Progamlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Yaz Dönemi Balang覺c覺
19 May覺s 2011 GENÇL襤K ve SPOR BAYRAMI (PEREMBE,TAT襤L)
27 May覺s 2011 DERSLER襤N B襤T襤襤
30 May覺s - 10 Haziran 2011 Bahar yar覺y覺l覺 Final S覺navlar覺
13 Haziran 2011 Bahar yar覺y覺l覺 ders baar覺 notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
14 - 21 Haziran 2011 Bahar Yar覺y覺l覺 Bütünleme S覺navlar覺
16 Haziran 2011 Yaz Öretimi Ön Kay覺tlar覺n覺n Kesinletirilmesi (襤dari Mali 襤ler Dairesi Onay覺)
20 Haziran - 19 Austos 2011 Yatay Geçi, Çift Anadal, Yandal Bavurular覺 (Örenci 襤leri Dairesi) 
23 Haziran 2011 Bahar yar覺y覺l覺 Bütünleme Notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
TEK DERS s覺nav覺 için Fakültelere son bavuru tarihi
24 Haziran 2011 Türkçe ve 襤ngilizce Lisans Progamlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Bitii.
02 Temmuz 2011 MEZUN襤YET TÖREN襤
27 Haziran - 2 Temmuz 2011 Yaz Öretimi Aç覺k ubelere Ek Kay覺tlar
28 Haziran 2011 TEK DERS s覺navlar覺
29 Haziran 2011 Türkçe ve 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 襤ngilizce Yeterlik S覺nav覺
01 Temmuz 2011 TEK DERS s覺nav覺 sonuçlar覺n覺n Ö襤DB' na tesliminin son günü
04 Temmuz - 19 Austos 2011 2010 - 2011 YAZ ÖRET襤M襤 (7 hafta)
20 - 27 Austos 2011 Yaz Öretimi S覺navlar覺 
22 Austos - 6 Eylül 2011 2011-2012 Güz Yar覺y覺l覺 haftal覺k ders çizelgelerinin Örenci 襤leri Sistemine girilmesi
29 Austos 2011 Yaz Öretimi s覺nav sonuçlar覺n覺n onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
29 Austos 2011 RAMAZAN BAYRAMI  AREFES襤 (Pazartesi 13:00 sonras覺 tatil)
30 Austos - 01 Eylül 2011                                                ZAFER ve RAMAZAN  BAYRAMLARI (Sal覺,Çaramba, Perembe tatil)