DUYURULAR- HABERLER

BÖLÜM BAŞKANI

İş dünyasının beklentileri değerlendirilerek hazırlanan sekiz yarıyıllık lisans programı süresince, öğrencilerimize, matematik, istatistik, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi genel alan bilgileri verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren öğrencilerimize uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik olarak, işletmeciliğin temel işlevleri ile ilgili yönetim, üretim, finans, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi dersler verilmektedir.

Teori ve uygulamanın akılcı birleşimiyle oluşturulmuş dersler, stajlar ve paydaşlarımızla gerçekleştilen toplantı ve konferanslarla, öğrencilerimiz,  kendine güvenen, takım çalışması yapabilen, bütünsel düşünme yeteneğine sahip, liderlik becerisi olan yetenekli uzman ve yönetici adayları olarak sektöre kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bölümümüzün ders programının oluşturulmasında disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmekte, öğrencilerimizin çok yönlü düşünen bireyler olarak yetişmelerine önem verilmektedir. Bu amaçla bölümümüz ders planı, Fakültemizin diğer bölümlerinin bazı derslerini de içerecek şekilde hazırlanmıştır. Üniversitemizin çift anadal ve yandal eğitim öğretim olanaklarından bölümümüzün tüm öğrencileri faydalanabilmektedir.

 

Doç. Dr. Şeref Demir