DUYURULAR- HABERLER

BÖLÜM BAŞKANI

İşletme Bölümüne Hoşgeldiniz,

 

İşletme Bölümü “Bilimde Çağdaş Düşünce’de Özgür” sloganıyla yola çıkan üniversitemizin en eski ama bir o kadar da yenilikçi bölümlerinden biridir. İş dünyasının beklentilerine uyum sağlamayı amaçlayan bölümümüzde matematik, istatistik, ekonomi gibi temel derslerin yanında işletmeciliğin temel işlevlerini içeren yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda mesleki bilgilerin verildiği alan dersleri bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerin ilgi alanlarına göre girişimcilik, stres yönetimi, e-ticaret gibi bölüm seçmeli dersleri sunulmaktadır.

Teori ve uygulamanın sentezini oluşturmaya çalışan derslerimiz ve stajlarla sadece öğrenme tarafında değil uygulama tarafında da başarılı bir çizgi yakalamaya çalışmaktayız. Böylelikle işletmelerde bütünsel bakış açısıyla çalışabilecek, insan ilişkileri ve takım çalışmasında uyumlu, yaratıcı çözümler üretebilen yeteneklerini geliştirme yetisine sahip birey ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Deneyimli akademik kadrosuyla; sorgulayan, araştıran, sosyal sorumluluğu yüksek ve girişimcilik konusunda temel bilgileri edinmiş bireylerin disiplinler arası çalışmalarla güçlendirilmiş bilgileri alması söz konusudur. Ayrıca öğrencilerimiz başarılı oldukları taktirde üniversitemizin çift anadal ve yandal eğitim öğretim olanaklarından da faydalanabilmektedir.

Mezunlarımız gerek özel sektörde gerek kamuda istihdam olanakları bulabildikleri gibi başarılı oldukları taktirde çoğu zaman staj sonrasında da çalıştıkları birim ve bölümlerde istihdam edilebilmekte veya donandıkları girişimcilik bilgileriyle kendi işlerini kurabilmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

İşletme Bölüm Başkanı