SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ve AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN ÖĞRENCİ KONGRESİ