NEDEN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

NEDEN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ?

Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunlarını tanıyabilirim, tanımlayabilirim, yorumlayabilirim.

Siyaset biliminin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunlarını tanıyabilirim, tanımlayabilirim, yorumlayabilirim.      

Uluslararası ilişkiler alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışabilirim.                 

Siyaset bilimi alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışabilirim.            

İnsanlık için önemini hiçbir zaman kaybetmeyen bir olgu olarak "siyaseti” anlamlandırabilirim.

Beraber yaşamaya dair düşünüp çözüm üretebilirim.                             

Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları betimleyebilirim, örneklendirebilirim, çözümleyebilirim.                                                                    

Siyaset bilimi alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları betimleyebilirim, örneklendirebilirim, çözümleyebilirim.                                                                                               

Farklı bilim dallarından (Tarih, Sosyoloji, Hukuk, İktisat vb.) edindiğim bilgileri kullanabilirim ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilgimle bağlantılandırabilirim.      

Uluslararası ilişkiler alanında edindiğim bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını betimleyebilirim, yorumlayabilirim, tartışabilirim.                              

Siyaset bilimi alanında edindiğim bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını betimleyebilirim, yorumlayabilirim, tartışabilirim.      

Tanınmış akademisyenlerden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin en etkin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden birinde eğitim alırım.            

Ders çeşitliliği sayesinde özgürce öğrenim programımı oluşturabilirim.          

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi alırken aynı zamanda Çift Anadal veya Yandal Programlarını da alabilirim.

ERASMUS öğrencisi olarak eğitimimin en az bir yarıyılını Avrupa’da geçirebilirim.  

Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabilirim.

Üniversite kütüphanesinin olanaklarından yararlanabilirim.            

Benimle birebir ilgilenebilecek, eğitim hakkımı koruyan, akademik gelişimimi ve kariyer planlamamı destekleyen akademik bir aileye kavuşurum.     

               

Nerede çalışabilirim?

Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı,  Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirim.

Siyaset ve dış politika birimleri başta olmak üzere medya kuruluşlarında çalışabilirim. 

Özel şirketlerin ilgili departmanlarında çalışabilirim.                                                

Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarında çalışabilirim.            

Akademisyen olabilirim.                                 

BÖLÜMÜMÜZÜN YAPTIĞI İKİLİ ANLAŞMALAR

Radboud University Nijmegen

Hollanda

University of Bucharest

Romanya

University of The Azores - Universidade dos Açores

Portekiz

Universitat Hamburg

Almanya

University of Lodz

Polonya

Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław

Polonya

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave School of Economics and Management in
Public Administration in Bratislava

Slovakya

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Bulgaristan

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ukrayna

                              

                              

Bölümümüzün ÇİFT ANADAL (ÇAP), YANDAL (YAP) Programları ve BÖLÜMLERARASI YATAY GEÇİŞ (BAYG) Olanakları*

Bölümler

ÇAP

YAP

BAYG

PSİKOLOJİ

SOSYOLOJİ

İŞLETME

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

HUKUK**

SOSYOLOJİ

FELSEFE

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

 

GAZETECİLİK

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabloda belirtilen bölümler, bölümümüz öğrencileri tarafından tercih edilebilir. Hangi bölümlerle bu programların yürütüleceği, her yeni eğitim-öğretim döneminde güncellenmektedir.

**Hukuk bölümüyle ÇAP – YAP yapmak için YÖK’ün ilgili mevzuatındaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

Akademik Kadro

Prof.Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Cangül ÖRNEK (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İnayet Burcu AKYÜREK

Dr. Öğr. Üyesi Neslişah Leman BAŞARAN

Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY

Arş. Gör. Müge Neda ALTINOKUL ŞENAY