NEDEN İŞLETME BÖLÜMÜ

NEDEN İŞLETME BÖLÜMÜ?

Küreselleşen ve rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasına hazır olurum.

Girişimcilik temelleriyle donanırım ve kendi işimi kurabilirim.

Teori ve uygulamalar ile oluşturulmuş dersler ve zorunlu stajlarla işletmecilik anlayışına sahip olurum.

Verilen proje dersleri ve sunumlar ile insan ilişkilerimi kuvvetlendiririm, takım çalışması yaparım ve yaratıcı çözümler öneririm.

Bir yönetici adayı olarak kendine güvenli, liderlik becerileri olan ve entellektüel bakış açısına sahip bir vizyon edinirim.

Teknoloji bakış açısıyla değişen dijital iş ortamına hazır olurum.

İşletmeye yönelik edindiğim yetenekler ile iş ortamına hızla adapte olabilirim.

İnsan ilişkileri geliştirebilme ve iyileştirebilme özellikleri yanında teknik bilgi ve beceriler, kavramsal beceriler kazanırım böylelikle çok disiplinli çalışmalara hazır olurum.

Seminer ve konferans dizileri ile ulusal ve uluslararası etkinliklere katılabilirim ve kendim de organize edebilirim.

İşadamları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabilirim.

Organize Sanayi Bölgesine yakın staj olanaklarına sahip olurum.

Alanında uzman akademisyen kadrosundan eğitim alma fırsatı yakalarım.

2.sınıftan itibaren, seçmeli derslerle kendi ilgi alanımdaki uzmanlık konularına yönelirim.

Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olurum.

Üniversite kütüphanesinden ve veri tabanlarından yararlanarak akademik çalışmalar yapabilirim.

Akademik gelişimimi ve kariyer planlamamı destekleyen ve öğrencilerin lehine çalışan danışmanlar ile iletişim halinde olurum.

Mezun olunca MİKAM ( Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi) sayesinde fakültemle ve üniversitemle olan bağlarımı sürdürürüm.


 

BÖLÜMÜMÜZÜN YAPTIĞI İKİLİ ANLAŞMALAR

Katholieke Hogeschool

Belçika

University of Economics in Katowice

Polonya

Wyzsza Szkola Handlu i Uslug

Polonya

Vives University College

Belçika

University of Lodz

Polonya

Avans University of Applied Sciences School of Marketing

Hollanda

Universite de Pau

Fransa

Universidad Del Pais Vasco

İspanya

Obuda University

Macaristan

University of Bergamo

İtalya

Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław

Polonya

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave School of Economics and Management in
Public Administration in Bratislava

Slovakya

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Bulgaristan

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ukrayna

 

 

 

 

 

 

 

Bölümümüzün ÇİFT ANADAL (ÇAP), YANDAL (YAP) Programları ve BÖLÜMLERARASI YATAY GEÇİŞ (BAYG) Olanakları

 

Bölümler

ÇAP

YAP

BAYG

 

Endüstri Mühendisliği

 

 
 

Uluslararası İlişkiler ve AB

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtımı

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Hukuk

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İng)

 

 
Felsefe    
Psikoloji    
Sosyoloji    

 

Prof. Dr. Gonca TELLİ (DEKAN)

Dr. Öğretim Üyesi Mürşide ÖZGELDİ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Deniz ÖZBAY

Dr. Öğretim Üyesi Esra AKSOYLU

Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÖNCEL GÜNEŞ

Arş. Gör. Serdar ÇEKEN

 

*Tabloda belirtilen bölümler, bölümümüz öğrencileri tarafından tercih edilebilir. Hangi bölümlerle bu programların yürütüleceği, her yeni eğitim-öğretim döneminde güncellenmektedir.